Maskinsand 0-4 mm i storsekk (1 tonn)

kr619.00

Til oppfylling og avretting uten krav til drenering eller andre tekniske egenskaper. Rimelig og kan brukes som kabelsand.

Beskrivelse

Oppfylling og avretting