Strøsingel/Settesingel 2-4 mm i storsekk (1 tonn)

kr890.00

Settelag.

Legogruvearbeider er 4 cm.

Beskrivelse

Strøsingel 2-4 mm er godt egnet som settelag til brostein. Brukes også til å etterfylle fugene i brosteinsdekker. Det er en del variasjon i størrelse på brostein. Dette medfører at man må «jobbe» med underlaget for at høyden på brosteinsdekket skal bli lik. Noen steiner behøver litt ekstra settelag under, andre må man ta bort litt. Det fine med strøsingel er at det ikke «pakker» seg på samme måte som eksempelvis steinstøv 0/5 (som benyttes mye som settesand for betongstein). Dette gjør den langt enklere å jobbe med, og i så måte til anbefalt settelag for granitt brostein.