Veigrus 0-22 mm i storsekk (1 tonn)

kr668.00

Underlagsgrus til veier og gårdsplasser.

Legogruvearbeider er 4 cm.